4 x 7 segment display uit oude wekker ▬ LTC-637C1P

Dit display komt uit een oude wekker en heeft geen seriele interface. Het zijn louder 4 x 7 ledjes in de vorm van 4 achten plus een paar punten.

Gelukkig vond ik een datasheet, anders had ikzelf moeten uitvogelen hoe de zaak is gemultiplexd.


Er zijn 18 anodes die gemultiplext zijn met 4 kathodes. De PM en AL (alarm) LED hebben een eigen kathode en kunnen zo op de aarde worden aangesloten. De AL doet het alleen niet. Ik ben van plan dit te proberen om de boel aan de praat te krijgen:

Resultaat past nog niet in een doosje.

Met een:

  • HEF4514BP (1 uit 16 lijnen-decoder)
  • plus een 74HC595N shiftregister
  • plus twee NPN transistors

en deze sketch:

int dataPin  = 3; // HC595
int latchPin = 4;
int clockPin = 5; 

int Enable = 6; // HEF4514
int Latch = 7;

int tijd; // voor blink effect
int vt=50;

void setup()
{
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);

  pinMode(Latch, OUTPUT);
  pinMode(Enable, OUTPUT);
  digitalWrite(Enable, LOW); // zet HEF4514 aan
}

void loop(){

 for (int r = 0; r < 16; r++){
 int rr = r << 4;

  digitalWrite(Latch, HIGH);
  shiftIt (rr+4); // kathode pin 1 display
  digitalWrite(Latch, LOW);
delay(vt);
  digitalWrite(Latch, HIGH);
  shiftIt (rr+8); // kathode pin 2 display
  digitalWrite(Latch, LOW);
delay(vt);

 }
 vt=vt-19;
 if (vt<0){
   vt=0;
}
}
void shiftIt (byte b1){
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  for (int k=0; k < 8; k++){
    digitalWrite(clockPin, LOW);
    if ( b1 & (1 << k) ){
      digitalWrite(dataPin, HIGH);
    }
    else{
      digitalWrite(dataPin, LOW);
    }
    digitalWrite(clockPin, HIGH);
  }
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

hier de Output:

Kosten 2 chips en 2 transistors: 1,69 euro

Het filmpje hieronder heeft niets meer met multiplexing te maken. Ik heb 7 platte LEDjes van 1 cent per stuk met secondenlijm in een acht gezet en de pootjes in een shiftregister van 35 cent gedrukt. Je ziet een willekeurige reeks.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>