Display 1.8

Dit display kost op eBay inclusief verzendkosten 10,51 euro.

Volgens mij is het dezelfde als deze van adafruit.com die 20 euro EXCLUSIEF vedrzendkosten doet. De LIBRARIES van adafruit werken wel. Zet ze in je eigen libraries directory van de arduino installatie-map. Dit is de LINK naar de originele files.

hier de demo-sketch van Adafruit met mijn zelfbouw Arduino:

Onderstaande komt uit de hhh.h file. Hieruit kun je afleiden wat de functies zijn, waar je over kan beschikken met deze library.

           setAddrWindow(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1),
           pushColor(uint16_t color),
           fillScreen(uint16_t color),
           drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color),
           drawFastVLine(int16_t x, int16_t y, int16_t h, uint16_t color),
           drawFastHLine(int16_t x, int16_t y, int16_t w, uint16_t color),
           fillRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h,
             uint16_t color),
           setRotation(uint8_t r),
           invertDisplay(boolean i);
  uint16_t Color565(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);

uint16_t   -  dit betekend een unsigned integer van 16 bits. Dus een héél (integer) getal van 0 tot 16 bits. Dus een getal van 0000000000000000 tot 1111111111111111.  Wat decimaal van 0 tot 65535 is. Of Hexadecimaal van 0000 to FFFF. Bij een signed integer getal is de eerste bit het plus of min teken. Dan is 1000000000000001 tot 0111111111111111 van – 32767 tot + 32767. Maar dat terzijde.

Met dit stukje code kreeg ik een lichtsensor op het display.

void loop() {
  int br = tft.width;
  for (int x = 0; x < br; x++){
  int licht = analogRead(A0);
  tft.drawLine(x, 0, x, (licht/6), 0x8888);
  tft.drawLine(x, tft.height-1, x, (licht/6), 0x1111);
  }
}


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>