Het ultieme Arduino Starters Pakket

Nog incompleet:

1. RTC

De Arduino (vanaf hier ook ATmega328 genoemd, want dat is de microcontroller zelf) kan tijd bijhouden, maar niet zonder stroom. Een separate RTC-chip met batterij kun je aansluiten op het zogenaamde I2C-protocol (= TWI = WIRE). Dit protocol zit hardwarematig in de microcontroller en is bereikbaar via analoog-pinntjes 4 & 5 (A4, A5).
Met zo’n RTC-ic hoef je de arduino geen seconden te laten tellen om de tijd bij te houden. En je hoeft niet steeds na opstarten de tijd weer in te stellen. Als ik een zelfbouw arduino maak, voeg ik altijd een RTC bij. Het houd niet alleen de tijd en de datum bij, maar je kunt hem ook als wekker laten functioneren. Dat wekkersignaal kun je weer gebruiken om een ander proces aan te zetten. Kun je je hondenhok automatiseren of zoiets.
Je kunt vele I2C-chips tegelijkertijd aansluiten. Dus met een RTC aan boord, ben je zeker niet je twee analoge pinnetjes kwijt. Het I2C is een belangrijk protocol dat je veel tegen zult komen. Met Arduino is het eenvoudig genoeg. Je hoeft niet de hele wiki te begrijpen om er zelf mee te werken. Hier een link naar de Arduino.cc-site waarin de functies van dit zogenaamde WIRE-protocol staan.

1. DS1307 2. CR2032 3. 2,2Kohm (2x) 4. Crystal 5. batterijhouder

2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>