Thermistor

uit wikipedis:

Een thermistor is een elektrische weerstand (component) waarvan de elektrische weerstand afhankelijk is van de temperatuur. Het woord thermistor is een samenvoeging van de Engelse woorden thermal en resistor.

Thermistoren worden voornamelijk gebruikt als temperatuursensoren, beperken van aanloopstromen, zelfherstelde overbelastingbeveiliging, en in zelfregulerende verwarmingselementen.

Nog geen 2 dagen geleden had ik het genoegen een leek de beginselen van de arduino uit te leggen. Zojuist kreeg ik via de mail alle ingrediënten retour (inclusief eigen schema en sketch) voor een compleet plaatje van deze thermistor:

Hier de DATASHEET

En dit is het aansluitschema:

Hier de Arduino Sketch:

#include <math.h>
#define ThermistorPIN 0                 // Analog Pin 0
float vcc = 4.91;                       // only used for display purposes, if used
                                        // set to the measured Vcc.
float pad = 9850;                       // balance/pad resistor value, set this to
                                        // the measured resistance of your pad resistor
float thermr = 10000;                   // thermistor nominal resistance

float Thermistor(int RawADC) {
  long Resistance;  
  float Temp;  // Dual-Purpose variable to save space.

  Resistance=((1024 * pad / RawADC) - pad); 
  Temp = log(Resistance); // Saving the Log(resistance) so not to calculate  it 4 times later
  Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp));                  
  Temp = Temp - 209.1; // Convert Kelvin to Celsius                      

  return Temp;                                      // Return the Temperature
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  float temp;
  temp=Thermistor(analogRead(ThermistorPIN));       // read ADC and  convert it to Celsius
  Serial.print("Celsius: "); 
  Serial.print(temp,1);                             // display Celsius
  Serial.println("");                                   
  delay(1000);                                      // Delay a bit... 
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>